Att välja det bästa embryot för din embryoöverföring

I våra ägg- och embryoadoptionsprogram

I genomsnitt resulterar bara 5 % av människans naturligt lossade ägg i en bebis.

Det naturliga urvalet av mänskliga ägg och embryon under de första dagarnas utveckling är mycket strikt.

I genomsnitt resulterar bara 5 % av människans naturligt lossade ägg i en bebis.

Vid IVF plockas alltid fler ägg ut än vad som kommer att bli framgångsrikt befruktade (sammansmälta med en spermie), och inte alla framgångsrikt befruktade ägg kommer att klyvas (fortsätta dela sig). Det kommer alltid att finnas fler livskraftiga embryon dagen efter ägginsamlingen än vad som finns kvar dag 3, och några av de embryon som var livskraftiga på dag 3 kommer att ha slutat växa redan på dag 5 – det är helt normalt. Enligt vår erfarenhet och fertilitetslitteraturen är det i genomsnitt hälften av de befruktade äggen som blir livskraftiga embryon på dag 5, inom ägg- och embryodonationsprogram.

Man har sett i många studier att embryoutvecklingen fram till dag 3 huvudsakligen kontrolleras av äggens gener. Även ett icke-befruktat ägg kan fortsätta klyvas i upp till 3-4 dagar! Först efter dag 3 kopplas faderns gener på och börjar påverka embryots utveckling.

Det är därför det är så viktigt att odla embryon i 5 dagar; för att få så mycket information som möjligt om deras preimplantatoriska utveckling, och på så vis ha möjligheten att välja det bästa embryot för överföring som kommer att ge dig maximal chans att bli gravid.

 

Hur görs valet av det bästa embryot under mikroskopet?

Att välja det bästa embryot för överföring under mikroskåpet: Många celler i den inre och yttre cellmassan betyder högre inplanteringsgrad

Vi väljer det bästa embryot för embryoöverföring på dag 5 efter ägginsamlingen. Ett 5 dagar gammalt embryo kallas för blastocyst. Detta är första steget i den embryonala utvecklingen, som innefattar mer än en sorts celler. En blastocyst ser ut som en liten sfär med en bunt celler limmade på insidan. Cellerna som formar sfären kallas för ”yttre cellmassa” eller “trophectoderm” och kommer så småningom att forma placentan och fetalsäcken. Buntarna av celler inuti sfären kallas för ”inre cellmassa” och kommer förhoppningsvis att bli bebisens kropp i framtiden.

Många års erfarenhet har visat att vissa mönster av embryonala “utseenden” under ett mikroskop på dag 5 sammanfaller med en viss framgångsgrad för inplanteringen efter överföring av dessa embryon. Inte överraskande visade det sig att om det fanns väldigt många celler i den inre och yttre cellmassan var framgångsgraden hög, och vice versa – om det fanns för få celler var chansen till en framgångsrik inplantering väldigt liten.

Detta är en kort sammanfattning av “Gardner-klassificeringen” som ofta används för att gradera blastocyster och göra efterföljande val av embryon för överföring.

Den första bokstaven efter förkortningen “BL”, för blastocyst, relaterar till den inre cellmassan; den andra bokstaven relaterar till den yttre cellmassan.

A — väldigt många celler
B — många celler

C — litet antal celler
D — väldigt litet antal celler

Till exempel:

Blastocystgradering utifrån utseende syftar till att välja det embryo för överföring som har störst chans till en lyckad inplantering.

En blastocyst kallad “BL AA” har väldigt många celler i både inre och yttre cellmassan.

En blastocyst kallad “BL AB” har väldigt många celler i den inre cellmassan och många celler i den yttre cellmassan.

BL AA, AB eller BA har väldigt stor chans att fästa i livmodern. Det är därför de kallas för “blastocyster av överlägsen kvalitet”, ”blastocyster med överlägsen morfologi” eller ”excellent blastocyst”.

BL AABL AA
BL BABL BA
BL ABBL AB
BL BBBL BB
BL ACBL AC
BL BCBL BC
BL CBBL CB
BL CCBL CC

The clinical pregnancy rates with one superior quality fresh blastocyst chosen by morphology are 54%.

This grading/description is based only on the looks of the embryo under microscope und correlates with nothing else, but probability of this embryo to attach in the uterus. This superior quality has nothing to do with general health, success in school, or quality of life! We will never forget a lovely couple from Germany that commented that their son Mathias was not of superior quality at transfer ‘but look at him now at the age of 3, tall, smart and cleverer than any other child in their kindergarten group’ :)

If you are lucky to have a superior morphology blastocyst in your embryo pool we recommend transferring this embryo. The clinical pregnancy rates with one superior quality fresh blastocyst chosen by morphology are 54% and 52% with frozen. Transferring two top morphology embryos will not double the chances, but will significantly increase the risk of having multiple pregnancy. After transfer of 2 superior quality blastocysts 70% of patients become pregnant and more than half of these pregnant with twins.

Individual choice of one or two embryos for transfer.

Multiple pregnancy is known to have 5-6 times higher incidence of complications in the mother during pregnancy and birth and the children born to them, than in a singleton pregnancy; most problems are attributed to very early birth and very low birth weight.

Our main goal is to always keep chances for a baby high and the risks low.

If there are only blastocysts of BB or BC quality available in embryo group, we will discuss an opportunity of transferring two embryos to keep chances high. If transferring 2 BB/BC blastocysts the chances of getting pregnant will still be 55-60%, but the incidence of twin pregnancy will be less than 20%.

We always remain individual at every stage of treatment, from the very beginning at donor choice to choosing the number of embryos for chances; our main goal is to always keep chances for a baby high and the risks low.

 

Blastocysts are also graded via numbers from 1 till 6

BL1BL1
BL2BL2
BL3BL3
BL4BL4
BL5BL5
BL6BL6

BL1 — just turned into blastocyst form, the previous morula stage.
BL2-3 — a blastocyst in the process of expanding
BL4 — well expanded blastocyst
BL5 — a blastocyst in the process of hatching
BL6 — completely hatched blastocyst ready for implantation

Varför kan vi inte odla mer än 5 dagar?

I slutet av dag 5, på väg in i dag 6, kommer embryot ut ur äggmembranet. Receptorer på ytan på den yttre cellmassan öppnas för igenkänningsprocessen mellan dem och receptorer på de endometriala cellerna i livmodern. Embryot är redo för inplantering och behöver överföras till livmodern.

Så dag 5 är den sista dagen som vi har tillfälle att utvärdera embryot utanför kroppen.

Kan alla embryon som ser bra ut på dag 5 utvecklas till en levandefödsel?

“Allt är inte guld som glimmar” när det kommer till hur embryon ser ut och chanserna till en levandefödsel

En vis man sa en gång: ”Allt är inte guld som glimmar”. Överraskande nog är inte heller alla embryon som ser bra ut så bra som de kan verka. En del embryon som ser bra ut på dag 5, men har interna problem, kommer snart att sluta utvecklas och resultera i ett negativt graviditetstest eller tidigt missfall. Dessa interna problem orsakas vanligtvis av onormalt kromosomantal i embryot.

Normala mänskliga celler har 23 par kromosomer. Att ha en eller flera extra kromosomer, eller färre, leder nästan alltid till en dödlig effekt på embryot, antingen i inplanteringsfasen eller i den tidiga graviditeten. Men det finns undantag till denna regel, såsom Trisomy 21 där embryot fortsätter att utvecklas till en levandefödsel men resulterar i ett barn med Downs syndrom.

Så hur mycket vet man?

Två tvillingembryon där det ena har normalt kromosomantal och det andra onormalt kromosomantal kan under mikroskopet se ut att vara blastocyster med exakt lika överlägsen morfologi

 • Människor producerar en stor andel ägg och embryon med onormalt kromosomantal (aneuploidi)
 • Aneuploidi är nästan alltid dödligt för embryot (huvudorsaken till att inplantering misslyckas eller att det blir ett tidigt missfall, när naturen upptäcker kromosommisstagen och stoppar dem)
 • Påverkan av aneuploidi på embryots “utseende” på dag 5 är minimalt (två tvillingembryon där det ena har normalt kromosomantal och det andra onormalt kromosomantal kan under mikroskopet se ut att vara blastocyster med exakt lika överlägsen morfologi av AA-kvalitet!)

Finns det något sätt att identifiera vilket av embryona som har onormalt kromosomantal och kommer att sluta utvecklas flera dagar eller veckor efter embryoöverföringen? Det vore bra att kunna undvika att använda detta embryo och spara tid och hopp för patienten!

Ja, det finns en sådan metod. Den kallas PGS – preimplantatorisk genetisk test.

20-30 % av donatoräggembryona som ser bra ut har onormalt kromosomantal och är inkapabla att skapa en bebis.

Enligt vår erfarenhet och litteraturen sammanfaller procentandelen aneuploida embryon i din embryosamling med åldern på äggen. Vid 35 års ålder är hälften av kvinnans blastocyster onormala och vid 40 år är 70 % av blastocysterna onormala. Med andra ord: ju högre ålder desto högre andel aneuploida embryon.

Egg Donors < 35 years 35—37 years 38—40 years 41—42 years > 42 years

65%

56%

46%

33%

19%

13%

S. Munne et al. Blastocysts needed to transfer at least one euploid embryo: data from 10,852 pre-implantation genetic screening (PGS) cycles. Fertility Sterility September 2015 Volume 104, Issue 3, Supplement, Pages e13–e14

Förvånande nog är även 30 % av blastocysterna som skapats av donatorägg onormala!

Så hur ska ett genomsnittligt äggdonatorprotokoll se ut?

Om valet görs enbart utifrån morfologi på dag 5 kan ett embryo som ser bra ut, men har onormalt kromosomantal, bli valt för överföring och risken för det är då 70 % hos en 40 år gammal patient som använder egna ägg eller 20-30 % i en äggdonatorcykel.

Ett genomsnittligt äggdonatorprotokoll ser enligt vår erfarenhet och kunskap typiskt ut så här:

 • 14 ägg insamlade
 • 12 mogna, 10 befruktade normalt
 • 5 livskraftiga embryon att förvänta på dag 5
 • 1-2 av dem har onormalt kromosomantal
 • 3-4 av dem har normalt kromosomantal
 

Vilka är fördelarna med PGS i donatorägg/embryocykler?

Vilka är fördelarna med PGS och varför väljer våra patienter att använda det?

 • PGS gör inte dina embryon bättre! PGS ser till att det är embryon med normal kromosomuppsättning som väljs från de som finns tillgängliga
 • PGS ökar inplanteringsgraden och andelen levandefödslar per embryoöverföring, men inte per ägginsamling
 • PGS minskar tiden till en graviditet och levandefödsel
 • Minskar andelen missfall
 • Hjälper till att undvika frysning och förvaring av onormala embryon
 • Minskar risken för Downs syndrom

Hur tas provet för test av ett embryo?

Hur går PGS till – kan det skada min bebis?

För att kunna testa embryots kromosomantal behövs minst en cell från embryot. Denna cell kan tas från embryot genom biopsi. Det första och sista stadiet då detta ingrepp är ofarligt för ett preimplantatoriskt embryo är vid blastocyststadiet (5 dagar gammalt embryo). Biopsi tidigare än så har visat sig minska inplanteringsgraden på grund av betydande påverkan på antalet celler som blir kvar i embryot. Biopsi på dag 5 har visat sig inte ha någon negativ inverkan på embryot: inplanteringsgraden var samma i dag 5-biopsigruppen som i en grupp utan biopsi. Det bekräftar att biopsi på dag 5 utförd av ett erfaret laboratorium inte skadar embryot.

Embryot behöver frysas genom så kallad vitrifiering efter biopsin, så att tiden stannas för embryot och laboratoriepersonalen kan använda tiden till att få fram resultatet av det genetiska testet. Vitrifiering av blastocyster har ingen negativ inverkan på vare sig embryot eller framgångsgraden.  Överföring av ett icke-testat, färskt embryo har 54 procents klinisk graviditetsgrad, överföring av ett icke-testat, fryst embryo har 52 procents klinisk graviditetsgrad och ett PGS-testat, fryst embryo, normalt med 23 kromosompar, resulterar i en klinisk graviditetsgrad på 60 procent

This is the way the biopsy is carried out. As you see a small cell sample is taken from the outer cell mass – the future placenta. No biopsy is taken form the inner cell mass- the future embryonic body

Så här görs biopsin: Som du ser tas ett litet cellprov från den yttre cellmassan – den framtida placentan. Ingen biopsi tas från den inre cellmassan – den framtida embryokroppen.

Manipulation i laboratoriet på embryon i senare stadier är inte möjliga, eftersom ett embryo behöver återföras till livmodern senast på dag 6 för att fästa.

Hur gynnas patienten av PGS-processen och att valet av embryo för överföring görs på basis av både god morfologi och normalt kromosomantal?

Hur går en typisk PGS-process till?

Embryon odlas under 5 dagar

 

Biopsi på placentaceller görs på alla A- och B-blastocyster

 

Alla blastocyster fryses omedelbart efter biopsin

 

DNA extraheras ur biopsiprovet och förstärks (för att få fler kopior av DNA för testet)

 

Kromosomerna räknas med a-CGH-metoden (tar från flera dagar till flera veckor)

 

Resultatet av a-CGH jämförs med motsvarande embryon, och embryon med onormalt kromosomantal kasseras

 

De morfologiskt bästa embryona väljs ut från de som har normalt kromosomantal, tinas sedan och används för embryoöverföring

 

Alla återstående embryon som har normalt kromosomantal förblir patientens egendom, stannar i frysen och kan användas för kommande försök om det behövs eller för att få ett syskon flera år senare

Vilken är framgångsgraden?

Med ett embryo valt utifrån morfologi och genetik blir inplanteringsgraden 60 %.

I vårt ägg- och embryodonationsprogram, när ett fryst embryo väljs endast utifrån morfologiska kriterier, blir inplanteringsgraden 52 %. Med ett embryo som väljs utifrån både morfologi och genetik blir framgångsgraden 60 %.

God morfologi hänger samman med embryots chans att fästa.

Normalt kromosomantal hänger samman med embryots kapacitet att fortsätta utvecklas till en levandefödsel.

Den högsta graden av levandefödsel per embryo som används för överföring uppnås om embryot väljs utifrån både morfologi och genetikWhy come to St. Petersburg?
'Lily from the other side of rainbow' book by Tone Bråten

Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment…
Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes

To watch the full version of the documentary free of charge, please fill in form and we will be happy to provide you with a link and a password

 
Certifikat ISO9001:2008

Certifikat ISO9001:2008

Vi är den första ryska IVF-kliniken som utvecklat och införde kvalitetsstyrningssystem (QMS) för IVF-områden i enlighet med DIN EN ISO 9001: 2008. Vi har ISO 9001: 2008 certifierats av LGA InterCert GmbH sedan 2008