Hur får man ett syskon från samma IVF med äggdonation?

Hur får man ett syskon från samma IVF med äggdonation?

Många patienter frågar oss om de kan få en bror eller en syster i framtiden till det barn som föddes i den första IVF-cykeln med äggdonation.

För att ge våra patienter möjligheten att få syskon ser vi till att skapa en stor mängd blastocyster i varje IVF-cykel med äggdonation. Vi har utvecklat en mycket tillförlitlig embryofrysningsteknik som gör att alla utmärkta blastocyster som finns kvar efter första embryoöverföringen kan lagras för ytterligare försök eller syskon. Alla frysta embryon från din IVF-cykel med äggdonation är din egendom och kan användas av dig i framtiden för att skapa mer än ett barn.

  • För det första ger embryofrysning dig flera möjligheter att bli gravid inom en IVF-cykel med äggdonation, utan arbetet och kostnaden för en ny, färsk äggdonation.

  • För det andra tillåter embryofrysningen barn födda efter en framgångsrik behandling att få syskon födda från samma cykel. Den möjligheten är mycket mindre annars, eftersom samma äggdonator inte alltid är tillgänglig för en ny äggdonationscykel 

Embryofrysning minskar kostnaden för efterföljande embryoöverföringar och erbjuder möjligheten att få syskon till ditt första barn med embryon från samma IVF-cykel med äggdonation

Under en IVF-cykel med äggdonation genereras fler embryon än vad som behövs för att skapa en graviditet. Dessa extra embryon tillhör mottagaren av äggdonationen och kan frysas och lagras, redo för ytterligare försök. Om den första embryoöverföring inte har resulterat i en graviditet kan de återstående frysta och tinade embryona användas för fler försök, utan att det behövs någon ny IVF-cykel med äggdonation. Om ett barn föds och det fortfarande finns lagrade embryon kvar i förvaringen, kan de användas för att skapa en bror eller syster till det första barnet

Vitrifiering har etablerat sig som den mest tillförlitliga metoden för embryofrysning och har blivit en guldstandard för goda IVF-cykler med äggdonation.

 

Överföring av en färsk blastocyst som valts utifrån morfologiska kriterier (bra utseende) resulterar i 54 % klinisk graviditetsfrekvens, överföring av ett fryst embryo valt utifrån morfologiska kriterier resulterar i 52 % klinisk graviditetsfrekvens och överföring av ett fryst embryo valt på basis av både morfologiska och genetiska kriterier ger en klinisk graviditetsfrekvens på 60 %

Sammanfattningsvis innebär kryokonservering (vitrifiering) en väletablerad förbättring som leder till mer framgångsrika IVF-cykler med äggdonation. Det har visat sig inte ha någon skadlig effekt på embryot eller på möjligheterna att bli gravid. Det ger möjlighet till föräldraskap med minskad belastning och kostnad.Why come to St. Petersburg?
'Lily from the other side of rainbow' book by Tone Bråten

Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment…
Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes

To watch the full version of the documentary free of charge, please fill in form and we will be happy to provide you with a link and a password

 
Certifikat ISO9001:2008

Certifikat ISO9001:2008

Vi är den första ryska IVF-kliniken som utvecklat och införde kvalitetsstyrningssystem (QMS) för IVF-områden i enlighet med DIN EN ISO 9001: 2008. Vi har ISO 9001: 2008 certifierats av LGA InterCert GmbH sedan 2008