Vad är IVF med äggdonation?

Vad är IVF med äggdonation?

Vad är äggdonation? Vad är skillnaden mellan IVF med egna ägg och IVF med donerade ägg? Det finns en huvudsaklig skillnad mellan IVF med egna ägg och IVF med äggdonation och det är behovet av en extra person för att skapa graviditeten. Denna extra person, äggdonatorn, ger sina ägg till den blivande modern (äggmottagaren) om inte mottagaren kan använda sina egna ägg för att skapa en graviditet.

Äggdonatorn tar hormonmedicin för stimulering av äggstockarna så att de producerar ett stort antal donatorägg. Därefter plockas äggen ut från donatorn under narkos.

Vi fryser alltid de embryon med god morfologi (kvalitet/utseende) som finns kvar efter en färsk embryoöverföring, för användning i framtiden!

När äggen är utplockade placeras de i en speciell skål i laboratoriet och befruktas sedan med sperma från äggmottagarens partner eller en spermadonator. Så snart äggen är befruktade kallas de för embryon.

Vi låter alla embryon växa till dag 5, känd som blastocyst-stadiet i embryots utveckling. Embryona övervakas noga varje dag av embryologen som bedömer vilka embryon som har bäst chans till en lyckad inplantering och graviditet för äggmottagaren. Alla kvarvarande embryon med god morfologi fryses och tillhör sedan äggmottagaren och kan användas fram till hennes 51-årsdag.

Allt fler av våra patienter väljer att testa sina embryon för 23 kromosomer före överföringen.

Nyligen har det blivit känt att inte alla blastocyster med god morfologi (som ”ser bra ut”) har korrekt kromosomuppsättning, inte ens hos unga kvinnor. Även om de är skapade ur donatorägg har 20-30 % av blastocysterna som ”ser bra ut” onormalt kromosomantal. Inverkan av ett onormalt kromosomantal på embryots utseende i blastocyststadiet är obetydlig. För att undvika överföring av onormala embryon väljer allt fler av våra äggmottagare att testa sina embryon för 23 kromosomer innan överföringen.

En graviditet uppnås med störst sannolikhet när man väljer det bästa embryot för överföring inte enbart på grund av morfologin, utan även utifrån ett normalt kromosomantal. Denna princip är bekräftat bra både för IVF med egna ägg och med donatorägg. Metoden kallas för PGS (Preimplantatorisk genetisk screening). Vill du öka chansen till en lyckad inplantering för varje embryo? Vill du förkorta väntetiden från behandling till en levandefödsel? Läs gärna mer om PGS

De högsta chanserna till en framgångsrik graviditet och levandefödsel i våra äggdonatorcykler uppnås när man väljer det bästa embryot för överföring både utifrån hur bra det ser ut och ett normalt kromosomantal.

Vid den första embryoöverföringen i din äggdonationsbehandling rekommenderar vi att du överför enbart ett embryo som ser bra ut och är testat för 23 kromosomer. Vi rekommenderar att inte överföra två embryon, beroende på den stora risken för tvillinggraviditet som alltid är förknippad med hög risk för både barnen och mamman.

Vi rekommenderar att öka framgångsgraden genom att överföra ett PGS-testat embryo, snarare än att överföra flera otestade embryon.

 


Så för att säkerställa den bästa miljön för det överförda embryot bör äggmottagaren följa sitt individuellt utformade behandlingsprotokoll, som ser till att på bästa sätt förbereda hennes livmoder för inplanteringen och kroppen för graviditet. För att förbereda äggmottagaren för en så framgångsrik embryoöverföring som möjligt använder vi olika kvinnliga könshormoner, immunmedicinering, tillväxtfaktorer, lågmolekylärt heparin och akupunktur. Äggmottagaren kommer att fortsätta med sin hormonella medicinering tills moderkakan producerar tillräckligt med egna hormoner för att stödja graviditeten och det växande barnet. Som vid alla graviditeter kommer äggmottagaren, nu en mor, att ge näring till och hjälpa barnet att utvecklas och samtidigt skapa en obrytbar bindning mellan dem. När barnet är fött kommer denna bindning att bli än starkare och utvecklas när mamman ammar och vårdar sitt växande barn.

Vill du veta mer?

 Why come to St. Petersburg?
'Lily from the other side of rainbow' book by Tone Bråten

Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment…
Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes

To watch the full version of the documentary free of charge, please fill in form and we will be happy to provide you with a link and a password

 
Certifikat ISO9001:2008

Certifikat ISO9001:2008

Vi är den första ryska IVF-kliniken som utvecklat och införde kvalitetsstyrningssystem (QMS) för IVF-områden i enlighet med DIN EN ISO 9001: 2008. Vi har ISO 9001: 2008 certifierats av LGA InterCert GmbH sedan 2008