Vem kan få hjälp av äggdonation?

Vem kan få hjälp av äggdonation?

Vem kan få hjälp av äggdonation? Tack vare vår expertis kan vi hjälpa alla kvinnor som inte har några egna friska ägg kvar att bli gravida och få barn genom äggdonation. Det spelar ingen roll om du har regelbunden eller oregelbunden mens eller om du har kommit in i menopausen — chansen att bli gravid hänger inte på det..

Framgång vid behandling med äggdonation beror på 3 faktorer: äggdonatorns ålder, embryots kvalitet och förberedelsen av livmoderslemhinnan, vilket vi är experter på.

Utöver det finns bara två huvudsakliga krav på mottagare av äggdonationer: livmodern måste vara på plats och får inte vara allvarligt skadad, och din allmänna hälsa måste vara god.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till att förbereda dig för att bli gravid genom äggdonation så snart som möjligt?
Kontakta oss

 

Vi välkomnar kvinnor fram till deras 51-årsdag

Äggdonation är ett utmärkt sätt att bli gravid och få en bebis om andra typer av fertilitetsbehandlingar inte lyckats.

Vem kan få hjälp av äggdonation?

Äggdonation kan hjälpa kvinnor som redan kommit in i menopausen att få en egen frisk bebis

Även under menopausen kan kvinnor bli gravida och föda barn tack vare äggdonation efter hormonbehandling

Att inte kunna få barn kan vara ett av de tråkigaste problemen som orsakas av menopausen (klimakteriet). Hos kvinnor som kommit in i klimakteriet har äggreserven tagit slut och de kan inte längre få barn med sina egna ägg. Men kvinnor i klimakteriet har fortfarande en livmoder som kan bära ett barn efter en viss hormonell förbehandling. Vid vår klinik skapar vi ett individuellt och effektivt medicineringsprotokoll för varje mottagare, så att vi uppnår en frisk levandefödsel på kortast möjliga tid. Vi vet hur efterlängtade dessa barn är och vill därför ordna den snabbaste och mest effektiva processen med äggdonation för dig. Vi välkomnar kvinnor upp till deras 51-årsdag, oavsett om de är gifta, i en relation eller ensamstående. Det viktigaste är att din allmänna hälsa är god och att din livmoder finns på plats.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till att förbereda dig för en graviditet genom äggdonation så snart som möjligt och så effektivt som möjligt?
Kontakta oss

Äggdonation kan hjälpa patienter, som tidigare har haft upprepade misslyckanden med IVF, att få egna barn på kortast möjliga tid

Even if IVF with own eggs didn’t work egg donation can help you have your own baby

Även om IVF med egna ägg inte fungerat kan äggdonation hjälpa dig att få en egen bebis.

Vi har väldigt  hög framgångsgrad för IVF med egna ägg, men om vi inte har lyckats nå en levandefödsel efter 4 IVF-försök i vår patientgrupp med kvinnor under 42 år rekommenderar vi att man överväger äggdonation. Chansen att nå en levandefödsel är låg om man fortsätter med IVF med egna ägg, efter 4 misslyckade försök.

Vanligtvis rekommenderar vi starkt äggdonation efter 42 års ålder, oberoende av tidigare fertilitetshistorik. Vi grundar vår rekommendation på det faktum att huvudparten av de ägg som är kvar i äggstockarna efter 42 år har onormalt kromosomantal och inte kan skapa en frisk bebis

Vill du undersöka dina möjligheter med äggdonation och din individuella äggdonationsprocess?
Kontakta oss

 

 

Äggdonation kan hjälpa kvinnor i hög reproduktiv ålder att få egna, biologiska barn (även om det genetiska materialet är tillfört)

Även om det egna antalet ägg och deras kvalitet minskar med åldern kan friska donatorägg ge realistiska möjligheter att skapa en graviditet

Kvaliteten på människans äggceller minskar snabbt med åldern. Redan vid 35-års ålder har hälften av äggen onormalt kromosomantal. Vid 40 år har bara en tredjedel av äggen normalt kromosomantal. Onormalt kromosomantal är dödligt för ett embryo, så dessa embryon kommer inte att resultera i en levandefödsel. Barn med Downs syndrom är specialfall där embryon med onormalt kromosomantal har fortsatt att utvecklas till en levandefödsel.

Vid 43 år och äldre finns nästan inga normala ägg kvar.

Även om det egna äggantalet och kvaliteten har minskat med åldern och det är omöjligt att vända denna tids- och åldersrelaterade process, kan friska donatorägg ge en realistisk möjlighet att skapa en graviditet.

Äggdonation ger en kvinna på 43+ den största chansen att få ett friskt barn

Vill du låta oss undersöka dina chanser till att bli gravid och få barn genom äggdonation? Vill du få råd av oss kring hur du bäst förbereder dig för äggdonation?
Kontakta oss

 

Kan äggdonation hjälpa till att minska risken för Downs syndrom?

Risken för Downs syndrom påverkas inte av åldern hos mottagaren, utan av åldern hos donatorn

Äggdonation kan hjälpa till att avsevärt minska risken för Downs syndrom hos kvinnor i hög reproduktiv ålder. Möjligheten att naturligt bli gravid med en bebis med Downs syndrom är avsevärt högre när kvinnor blir äldre. Äggdonation kan vara ett säkrare sätt för kvinnor över 41-42 år att undvika detta.

Risken för Downs syndrom påverkas inte av åldern hos mottagaren, utan av åldern hos donatorn. Alla äggdonatorer vid vår klinik är under 30 år och vanligtvis bara runt 26 år. Således är risken för Downs syndrom hos bebisar som kommit till genom äggdonation signifikant lägre än på populationsnivå och mycket lägre än hos äldre kvinnor som använder sina egna ägg.

Äggdonation kan hjälpa kvinnor som bär på genetiska sjukdomar att få friska barn

Äggdonation kan vara ett val för kvinnor som har hög risk för att överföra en genetisk sjukdom till ett barn. 

Om genetisk testning av embryon inte är möjlig kan äggdonation se till att den genetiska sjukdomen inte överförs. Även om du inte är genetisk mamma till ditt barn blir du den biologiska mamman och den som mest inverkar på vad bebisen kommer att bli

Sammanfattningsvis

Det donerade ägget bidrar med 50 % av det genetiska materialet till din framtida bebis. Men det är också känt att i varje ögonblick av människans utveckling är bara 5 % av generna ”påslagna” och resten inaktiva. Om genen är aktiv eller inaktiv beror helt och hållet på miljön. Det är den biologiska moderns kropp som väljer vilka av generna som är på eller av.

Även om du inte är den genetiska modern till barnet är du den biologiska mamman och den som mest inverkar på vad bebisen kommer att bli.

Vill du undersöka dina möjligheter med äggdonation och hur de kan hjälpa dig?
Kontakta oss

Vill du veta mer?

Läs gärna om

Moderskap efter äggdonation

 Why come to St. Petersburg?
'Lily from the other side of rainbow' book by Tone Bråten

Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment…
Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes

To watch the full version of the documentary free of charge, please fill in form and we will be happy to provide you with a link and a password

 
Certifikat ISO9001:2008

Certifikat ISO9001:2008

Vi är den första ryska IVF-kliniken som utvecklat och införde kvalitetsstyrningssystem (QMS) för IVF-områden i enlighet med DIN EN ISO 9001: 2008. Vi har ISO 9001: 2008 certifierats av LGA InterCert GmbH sedan 2008